Duurzaam

Energiezuinig 

Thomas Architecten vindt het belangrijk om verschillende duurzaamheidsaspecten toe te passen in hun ontwerpen, zoals flexibiliteit, hergebruik en duurzaam materiaalgebruik om de levensduur van een gebouw te verlengen en de energievraag te beperken. Daarnaast streven ze naar een minimale milieubelasting, een gezond binnenmilieu en het duurzaam opwekken van energie.

Bouwkundige maatregelen

De huidige panden zijn in 1998 gerealiseerd. Dat betekent dat ze in basis een goede bouwkundige kwaliteit en al redelijk goede isolatiewaarden hebben. Om de woningen verder te verduurzamen zal onder ander de isolatiewaarde van het dak worden opgewaardeerd tot nieuwbouwniveau.  Omdat warmte lucht opstijgt, is dat een heel effectieve ingreep in de bouwkundige kwaliteit van het pand en in jouw portemonnee: de energierekening zal dalen. Daarnaast zullen de bestaande gevels verder aan de buitenzijde worden voorzien van een extra isolatielaag zodat ook die voldoen aan de eisen voor nieuwbouw. Tot slot worden de nieuwe buitenkozijnen en -puien voorzien van HR++ glas.

Door het opwaarderen van de isolatiewaarden blijft uw woning in de zomer lekker koel en gaat er in de winter zo min mogelijk warmte verloren. 

De uit- en aanbouwen van de woningen zullen qua isolatiewaarden voldoen aan de normen voor nieuwbouw.

Fier op Zuid - duurzaam
Duurzaamheid/

Installatietechnische maatregelen

Naast het verbeteren van de isolatiewaarden zullen de woningen qua installatietechniek al worden voorbereid op een gasloos tijdperk. Zo is elektrisch koken uitgangspunt en zal op de begane grond een laag temperatuur vloerverwarmingssysteem worden toegepast. De slaapkamers en de badkamer worden voorzien van elektrische radiatoren.

Omdat de techniek van de warmtepomp nog volop in ontwikkeling is en er naar verwachting de komende jaren nog grote stappen voorwaarts gezet gaan worden, hebben wij er voor gekozen om het verwarmingssysteem (laag temperatuur vloerverwarming) op de energietransitie voor te bereiden.

Opwekking van de warmte vindt vooralsnog plaats met een hoog rendementsgasketel zonder waakvlam. Deze ketel gaat normaliter 12 tot 15 jaar mee. De verwachting is dat tegen die tijd én de warmtepomptechniek flink is verbeterd én er duidelijkheid is of de gemeente al dan niet overgaat tot de aanleg van een warmtenet of dat overgeschakeld wordt van aardgas op bijvoorbeeld waterstof. Tot slot kan de woning optioneel worden voorzien van 12 PV-panelen op dak. Indien gewenst kan dat aantal naar behoeven worden uitgebreid.

 

Schrijf je in als reservekandidaat

De inschrijving is gesloten. Wel belangstelling? Schrijf je dan in als reservekandidaat!

inschrijven